Học công nghệ thông tin ra trường làm gì?
Gửi ngày 7 tháng 3 năm 2019

Học công nghệ thông tin ra trường làm gì?

Sau khi tốt nghiệp các bạn sinh viên học ngành công nghệ thông tin có thể đảm nhiệm các công việc về:

- Lập trình viên: người trực tiếp tạo ra các sản phẩm công nghệ như phần mềm, hệ thống thông tin

- Kiểm duyệt chất lượng phần mềm: trực tiếp kiểm tra chất lượng các sản phẩm công nghệ do lập trình viên tạo ra

- Chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống, quản lý dữ liệu, quản trị mạng, kỹ thuật phần cứng máy tính

- Chuyên gia quản lý, kinh doanh, điều phối các dự án công nghệ thông tin

- Chuyên viên quản trị bảo mật máy chủ và mạng, Chuyên viên bảo mật cơ sở dữ liệu

- Chuyên gia phân tích mã độc và ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính...

- Nghiên cứu, phát triển, tư vấn về công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp

- Giảng dạy về công nghệ thông tin tại các cơ sở đào tạo.


Print In tin
Cao đẳng CTIM