Mục tiêu của Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (CTIM)

Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đa dạng các hình thức đào tạo, đảm bảo cho người học được học tập kiến thức chuyên môn hiện đại; được rèn luyện kỹ năng và trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

Giáo trình môn Quy hoạch tuyến tính

Quy họach tuyến tính nghiên cứu các bài tóan tìm phương án tối ưu mà trong mô hình tóan học của chúng mối quan hệ giửa các biến đều là quan hệ tuyến tính . Lý thuyết này ra đời vào khỏang năm 1939 và phát triển mạnh từ 1947 nhất là tại Mỹ.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

VIDEO CLIP

Loading the player...

QUẢNG CÁO

THĂM DÒ Ý KIẾN


Chưa thiết lập Bình chọn !
Xem Bình chọn !

Từ khóa Mục tin

Kiểu gõ phím Tắt Telex VNI VIQR