THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG NĂM 2017 - ĐỢT 3

1. Điều kiện trúng tuyển: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc Tương đương
2. Đăng ký xét tuyển:Trực tuyến trên www.ctim.edu.vn; trực tiếp tại trường
3. Hồ sơ, học phí: Đính kèm phía dưới
4. Chỉ tiêu, ngành xét tuyển:
------------------------------------