THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐỢT 2, NHẬN HỒ SƠ TỚI NGÀY 20/9/2018, KHAI GIẢNG 20/9/2018

- Hệ thống này giúp thí sinh đăng ký Xét tuyển trực tuyến vào Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (CTIM)- Điều kiện xét tuyển: thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông- Thí sinh đăng ký, vui lòng nhập đầy đủ các thông tin vào form mẫu dưới đây (lưu ý: gõ đầy đủ dấu tiếng Việt)