Quyết định Ban hành quy trình phúc khảo, giải quyết thắc mắc, khiếu nại điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần
Gửi ngày 30 tháng 8 năm 2016


Danh sách Biểu mẫu đính kèm:
- Mẫu 02-KTKĐ Giấy đề nghị điều chỉnh điểm (Dành cho sinh viên)
- Mẫu 03-KTKĐ Giấy đề nghị điều chỉnh điểm (Dành cho giảng viên)

Print In tin
Cao đẳng CTIM