TRANG CHỦ / KHOA / KHOA KINH - THƯƠNG / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Đề cương chi tiết môn Kế toán ngân hàng
(CTIM) Gửi ngày 26 tháng 6 năm 2011 - 3876 lượt xem Share Facebook

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

       - Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên kỹ thuật và phương pháp hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong ngân hàng từ khi nghiệp vụ phát sinh đến khi lập được bản cân đối kế toán. Qua đó cung cấp thông tin đầy đủ, toàn diện và chính xác làm cơ sở cho việc ra quyết định kinh tế có liên quan đến mục tiêu quản lý kinh doanh và đánh giá các hoạt độngng của ngân hàng.
       - Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý kế toán, kế toán doanh nghiệp, tiền tệ ngân hàng.

       Đính kèm file đề cương chi tiết

Lệ Thu

Tags:

Các bài mới nhất:

Các bài mới trong cùng danh mục:

Trở về đầu trang

Từ khóa Mục tin

Kiểu gõ phím Tắt Telex VNI VIQR