TRANG CHỦ / KHOA / KHOA KINH - THƯƠNG / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Đề cương chi tiết môn Quản trị học
(CTIM) Gửi ngày 26 tháng 6 năm 2011 - 4230 lượt xem Share Facebook

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN QUẢN TRỊ HỌC

      - Cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị học được vận dụng trong kinh doanh như: bản chất, đối tượng nghiên cứu, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của quản trị học. Học phần đi sâu nghiên cứu các chức năng của quản trị như: Quản trị sản xuất và tác nghiệp, môi trường kinh doanh, quyết định trong kinh doanh, hoạch định chiến lược, quản trị nguồn nhân lực và một số vấn đề trong quản trị hiện đại như: quản trị sự thay đổi của một tổ chức, quản trị xung đột, quản trị rủi ro.
      - Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô

       Đính kèm file đề cương chi tiết

Lệ Thu

Tags:

Các bài mới nhất:

Các bài mới trong cùng danh mục:

Trở về đầu trang

Từ khóa Mục tin

Kiểu gõ phím Tắt Telex VNI VIQR