Hệ thống Anh ngữ Đông Đô - Tây Đô tuyển dụng tháng 8/2019

Gửi ngày: 22 tháng 8 năm 2019 - 204 lượt xem

I. Giáo viên Tiếng Anh
1. Số lượng: 05
2. Mô tả công việc:
Dạy các lớp được phân công;
Nhận xét tình tình học tập của học viên;
Chấm bài thi cho học viên
3. Thu nhập, điều kiện làm việc:
Mức lương chính: tính theo giờ, tối thiểu từ 95.000/giờ trở lên;
Chế độ bonus sĩ số theo qui định tại trung tâm;
Chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ sư phạm trong suốt quá trình làm việc;
Chế độ xét tăng lương định kỳ và đột xuất;
4. Thời gian làm việc:
- Tối thứ 2-4-6 hoặc/và 3-5-7: từ 17:30-19:00; 19:00-20:30
- Sáng thứ 7 và sáng Chủ nhật: từ 08:00-10:15
- Chiều thứ 7 và chiều Chủ nhật: từ 15:00-17:15
5. Yêu cầu:
- Tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh;
- Có năng lực giảng dạy các giáo trình phổ biến như BEENO, TINY TALK, FAMILY AND FRIENDS, MORE;
- Có năng lực giao tiếp và xử lý tình huống tốt;
- Yêu thích trẻ em;
- Có tinh thần hợp tác và cầu tiến.

II. Nhân viên đào tạo:
1. Số lượng: 02
2. Mô tả công việc:
- Nhân viên Đào tạo phụ trách các mảng công việc như sau:
- Hồ sơ lớp học: lập và kiểm tra hồ sơ lớp học, danh sách lớp, điều chỉnh khi có thông tin chính thức từ trưởng phòng; theo dõi tiến độ dạy của giáo viên hàng ngày trong hồ sơ lớp;
- Học viên: Kiểm tra xếp lớp đầu vào cho học viên, lập danh sách và báo cáo học viên vắng học, học phụ đạo; lập báo cáo liên hệ phụ huynh; lập báo cáo tình hình học tập của học viên định kỳ; chuyển lớp cho học viên khi có yêu cầu của phụ huynh;
- Kết quả học tập: Lên lịch thi, chuẩn bị đề thi, nhập điểm, in bảng điểm và gửi bảng điểm cho Giáo viên phụ trách
- Giáo viên: hỗ trợ trưởng phòng theo dõi tác phong của giáo viên, cho giáo viên ký nhận, mượn tài liệu đã được trưởng phòng phê duyệt; Giải quyết các thắc mắc của phụ huynh trong phạm vi năng lực và thẩm quyền
- Các công việc khác được cấp trên giao trực tiếp
3. Thu nhập, điều kiện làm việc:
- Mức lương chính: tối thiểu 6.500.000/tháng trở lên;
- Chế độ bảo hiểm và các quyền lợi khác theo Luật Lao động hiện hành;
- Cam kết lộ trình và mức tăng lương tối thiểu hàng năm và được thể hiện trong hợp đồng lao động; Cam kết thăng tiến lên vị trí Phó phòng Đào tạo 03 năm làm việc và đáp ứng được năng lực làm việc
4. Thời gian làm việc: 06 ngày/ tuần, trong đó:
- Từ 1 đến 2 ngày là ca 8h – 17h hoặc 9h – 18h
- 04 ngày còn lại làm ca 12h30 – 20h30 hoặc ca gãy 08h – 12h và 16:30 – 20h30
5. Yêu cầu:
- Tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh;
- Có năng lực giao tiếp và xử lý tình huống khéo léo
- Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi
- Sử dụng thành tạo word, excel, powerpoint và email

III. Trợ giảng:
1. Số lượng: 03
2. Mô tả công việc:
- Các công việc văn phòng như nhập báo cáo, bảng điểm, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ, liên hệ với phụ huynh hoặc giáo viên;
- Công việc trợ giảng: hỗ trợ học tập cho các em học sinh;
- Các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng Đào tạo
3. Thu nhập, điều kiện làm việc:
- Hỗ trợ lương 20.000-25.000/giờ trợ giảng;
- Chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong suốt quá trình thực tập;
- Có thể ứng tuyển vào các vị trí như nhân viên văn đào tạo, giáo viên (thỉnh giảng/cơ hữu) sau khi tốt nghiệp;
4. Thời gian làm việc:
- Tối thứ 2-4-6 hoặc/và 3-5-7: từ 17:30-19:00; 19:00-20:30
- Sáng thứ 7 và sáng Chủ nhật: từ 08:00-10:15
- Chiều thứ 7 và chiều Chủ nhật: từ 15:00-17:15
5. Yêu cầu:
- Sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, tiếng Anh, Ngữ văn
- Anh hoặc Sư phạm Anh/ Các chuyên ngành khác có 4 kỹ năng
- Tiếng Anh tốt
- Có tinh thần hợp tác và cầu tiến
- Cẩn thận và ý thức chịu trách nhiệm cao

IV. Giáo viên cơ hữu:
1. Số lượng: 05
2. Mô tả công việc:
- Dạy các lớp được phân công (4 lớp);
- Ngoài thời gian dạy thì làm các công việc văn phong như  nhập báo cáo, điểm, …;
- Các công việc khác khi có đề nghị từ phòng đào tạo;
- Nếu dạy thêm lớp thứ 5 thì tính tiền như GV part time (trong giờ làm việc thì tính thêm 50% lương; ngoài giờ làm việc thì tính đủ 100% lương).
- Các công việc khác được cấp trên giao trực tiếp
3. Thu nhập, điều kiện làm việc:
- Mức lương chính: tối thiểu 7.000.000/tháng trở lên;
- Chế độ bảo hiểm và các quyền lợi khác theo Luật Lao động hiện hành;
- Cam kết lộ trình và mức tăng lương tối thiểu hàng năm và được thể hiện trong hợp đồng lao động;
4. Thời gian làm việc: 06 ngày/ tuần, trong đó:
- Thời gian làm việc 12:30-20:30;
- Mỗi tuần có 1 ngày nghỉ (có thể chia thành 2 ngày, mỗi ngày off 4 tiếng).
5. Yêu cầu:
- Tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh;
- Có năng lực giảng dạy các giáo trình phổ biến như BEENO, TINY TALK, FAMILY AND FRIENDS, MORE;
- Có năng lực giao tiếp và xử lý tình huống tốt;
- Yêu thích trẻ em;

- Có tinh thần hợp tác và cầu tiến.

Chi tiết liên hệ Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp
Số điện thoại: 028 541 350 11

Tác giả: Phòng CTSV và QHDN