Nhà hàng Kiki Hotpot tuyển dụng tháng 5/2019

Gửi ngày: 9 tháng 5 năm 2019 - 474 lượt xem

1. QUẢN LÝ / GIÁM SÁT NHÀ HÀNG (Có kinh nghiệm)
Số lượng: 4
Thời gian làm việc: 7 tiếng/ca
Lương: Thỏa thuận (+ Tip + hỗ trợ cơm 600.000đ/tháng)

2. PHỤ BẾP (không cần kinh nghiệm)
Số lượng: 8
Thời gian làm việc: 7 tiếng/ca
Lương: 3.800.000 - 4.500.000 (+ Tip + hỗ trợ cơm 600.000đ/tháng)

3. PHỤC VỤ (không cần kinh nghiệm)
Số lượng: 6
Thời gian làm việc & Thu nhập:
- Partime (5 tiếng/ca) : 2.700.000 - 3.000.000 (+ Tip)
- Fulltime (7 tiếng/ca) : 3.800.000 - 4.000.000 (+ Tip + hỗ trợ cơm 600.000đ/tháng)

5. THU NGÂN (không cần kinh nghiệm)
Số lượng: 2
Thời gian làm việc & Thu nhập:
- Partime (5 tiếng/ca) : 2.700.000 - 3.000.000 (+ Tip)

- Fulltime (7 tiếng/ca) : 3.800.000 - 4.000.000 (+ Tip + hỗ trợ cơm 600.000đ/tháng)

Chi tiết liên hệ phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp
Số điện thoại 028 541 35011

Tác giả: Phòng CTSV và QHDN