Công ty cổ phần giải pháp và thiết bị chiếu sáng Vi Light tuyển dụng tháng 2/2019

Gửi ngày: 27 tháng 2 năm 2019 - 332 lượt xem

1. Nhân viên IT    
- Số lượng: 1
- Mô tả công việc:
+ Biết lập trình web thiết kế trang web
+ Phát triển các phần mềm quản lý tiện ích CNTT
+ Bảo trì các thiết bị CNTT và văn phòng.
+ Bảo trì và Phát triển các phầm mềm ứng dụng.
+ Hỗ trợ kỹ thuật người dùng trong quá trình ứng dụng
+ Xử lý các sự cố phần mềm phần cứng
+ Thẩm định tham mưu hoặc thực hiện các đề xuất liên quan đến CNTT.
2. Hành chánh nhân sự    
- Số lượng: 1    
Chi tiết liên hệ Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp
SĐT: (028) 541 350 11

Tác giả: Phòng CTSV và QHDN