Danh sách dự kiến xóa tên Sinh viên khóa 18, khóa 19 năm học 2017-2018

Gửi ngày: 29 tháng 8 năm 2018 - 744 lượt xem

Sinh viên xem danh sách và có ý kiến phản hồi về Phòng CTSV & QHDN trước 17h00 ngày 13/09/2018
Xem chi tiết TẠI ĐÂYCập nhật ngày 30 tháng 8 năm 2018

Tác giả: Phòng CTSV và QHDN