Cty TNHH Family Mart tuyển dụng nhân viên tháng 06/2018

Gửi ngày: 30 tháng 5 năm 2018 - 835 lượt xem

Vị trí: nhân viên bán hàng bán thời gian, trợ lý cửa hàng trưởng tập sự.
Số lượng: 50
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp tối thiểu THPT
- Yêu thích công việc bán hàng
- Chấp nhận xoay ca
- Hoạt bát, vui vẻ, giao tiếp tốt.
Mô tả công việc:
- Chào hỏi khách hàng
- Hỗ trợ, tư vấn khách hàng
- Đảm bảo vệ sinh của hàng
- Tuân thủ nội quy của hàng
- Tham gia các khóa huấn luyện
Địa điểm làm việc: Tp. HCM
Mọi chi tiết liên hệ: P.CTSV&QHDN (sđt: 025.54135011)

Tác giả: P.CTSV và QHDN