Sinh viên CTIM được cam kết việc làm khi ra trường

Gửi ngày: 15 tháng 12 năm 2017 - 4987 lượt xem

Kể từ năm học 2017-2018, Trường CTIM ký kết đảm bảo chất lượng đào tạo và giới thiệu việc làm cho từng sinh viên đến học tập tại trườngLãnh đạo Đảng ủy các Khu chế xuất và Khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh,
lãnh đạo nhà trường Chụp hình lưu niệm cùng đại diện sinh viênNội dung bản ký kếtThS. Trần Thị Kim Ánh – Trưởng Khoa Kinh tế
trao bản ký kết cho đại diện sinh viên lớp Quản trị kinh doanh 1 - K19ThS. Trần Thị Kim Ánh – Trưởng Khoa Kinh tế
trao bản ký kết cho đại diện sinh viên lớp Quản trị kinh doanh 2 - K19ThS. Trần Thị Kim Ánh – Trưởng Khoa Kinh tế
trao bản ký kết cho đại diện sinh viên lớp  Kế toán - K19ThS. Nguyễn Đức Thành – Trưởng Khoa Công nghệ trao bản ký kết cho đại diện
sinh viên các lớp Công nghệ kỹ thuật Cơ khí - K19ThS. Nguyễn Đức Thành – Trưởng Khoa Công nghệ trao bản ký kết cho đại diện
sinh viên các lớp Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử K19ThS. Nguyễn Thái Nho – Trưởng Khoa Công nghệ thông tin
trao bản ký kết cho đại diện sinh viên lớp Công nghệ thông tin - K19ThS. Nguyễn Lê Phương Oanh – Phó trưởng Khoa Ngoại ngữ
trao bản ký kết cho đại diện sinh viên lớp Tiếng Anh - K191) Nội dung bản ký kết
2) Danh sách 98 doanh nghiệp với 2112 vị trí tuyển dụng sinh viên CTIM năm 2016

Cập nhật ngày 20 tháng 3 năm 2018