Công ty TNHH Danu Vina - Khu chế xuất Linh Trung tuyển dụng sinh viên CTIM T12-2017

Gửi ngày: 7 tháng 12 năm 2017 - 400 lượt xem

Công ty TNHH Danu Vina - Khu chế xuất Linh Trung
tuyển dụng sinh viên CTIM tháng 12 năm 2017
------------------------


- Vị trí tuyển dụng: Tiếp Tân
- Mức lương: 5 - 7 triệu
- Địa điểm làm việc: Lô số 56-58- 60 đường D, khu chế xuất Sài Gòn - Linh Trung, phường Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh