Danh sách 133 doanh nghiệp với 2.748 vị trí tuyển dụng sinh viên CTIM năm 2017

Gửi ngày: 1 tháng 12 năm 2017 - 18365 lượt xem

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG NĂM 2017
(Tính đến ngày 28/11/2017 có 133 doanh nghiệp với 2.748 vị trí tuyển dụng)