Danh sách khen thưởng sinh viên đạt loại Giỏi năm học 2016-2017 (Dự kiến)

Gửi ngày: 17 tháng 10 năm 2017 - 412 lượt xem

Danh sách khen thưởng sinh viên đạt loại Giỏi năm học 2016-2017 (Dự kiến)


*) Điều kiện nhận khen thưởng năm học:                       
1) Không có môn học lại, thi lại trong năm học.                        
2) Xếp loại đánh giá rèn luyện năm học phải đạt từ Tốt trở lên.                       
3) Thực hiện nghĩa vụ đóng học phí đúng thời gian quy định, kể cả trường hợp đã được gia hạn đóng học phí.   

**) Lưu ý: Sinh viên có thắc mắc về danh sách khen thưởng, vui lòng liên hệ Phòng CTCT và QLSV trước 16h00 ngày 23/10/2017. Sau thời gian trên, mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.