Công ty sản xuất tủ bảng điện Hải Nam tuyển dụng T6-2017

Gửi ngày: 13 tháng 6 năm 2017 - 646 lượt xem

Công ty sản xuất tủ bảng điện Hải Nam
tuyển dụng T6-2017

1. Trưởng phòng Server
2. Nhân viên mua hàng
3. Nhân viên Sales
4. Kỹ sư Cơ khí, Kỹ sư Cơ - Điện tử
5. Kỹ sư Điện diều khiển - Tự động hóa
6. Kỹ sư Điện, kỹ thuật Điện
7. Nhân viên Kho
8. Lao động phổ thông
9. Thư ký dịch vụ
Tác giả: Minh Đại