TB về việc tiêm chủng vắc xin phòng uốn ván phụ nữ trong toàn Trường (đợt 2)

Gửi ngày: 2 tháng 12 năm 2016 - 851 lượt xem

I. Đối tượng tiêm chủng:
    - Nữ CB-GV-NV của Trường có độ tuổi  < 35;
    - Tất cả Nữ SV trong toàn Trường.
II. Thời gian, địa điểm:
    - Thời gian:8h00 đến 10h00 ngày 19 tháng 12 năm 2016 (thứ Hai)
    - Địa điểm: Phòng  A1.12Tác giả: Minh Đại