TB về việc khám sức khỏe định kỳ cho Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên năm học 2016-2017

Gửi ngày: 8 tháng 11 năm 2016 - 855 lượt xem

1. Đối tượng khám     : Tất cả CB-GV-NV CTIM.
2. Đơn vị thực hiện    : Trung tâm  Chẩn đoán Y khoa MEDIC.
3. Địa điểm khám      : Trung tâm  Chẩn đoán Y khoa MEDIC (254 Hoà Hảo, 4, Quận 10, Hồ Chí Minh).
4. Thời gian khám     : 07h30 – 11h00 ngày 28/11/2016 đến ngày 09/12/ 2016.
5. Danh mục khám     : Theo phiếu chỉ định khám đính kèm (căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BYT).
CB-GV-NV có nhu cầu khám ngoài phiếu chỉ định, thì tự trả tiền thêm sau ngày khám (Đóng trực tiếp cho Cô Lê Thị Hồng Thắm, thu hộ).
6. Lưu ý:
- Không ăn sáng, không uống sữa, không uống cà phê.
- CB-GV-NV nữ mang thai không chụp X-quang.
- CB-GV-NV các các đơn vị nên sắp xếp thời gian khám vào các buổi sáng. Trường hợp bất khả kháng phải khám buổi chiều, cố gắng nhịn ăn sau năm tiếng mới được thử máu và xét nghiệm nước tiểu; Nhận phiếu khám tại Bộ phận y tế Trường.

Xem chi tiết

Cập nhật ngày 8 tháng 11 năm 2016

Tác giả: Minh Đại