Quản lý rủi ro trong các dự án xây dựng tại Vệt Nam

Gửi ngày: 20 tháng 5 năm 2014 - 3102 lượt xem

Trong khi rủi ro là yếu tố quan trọng trong bất kỳ loại dự án và sự sơ suất của nhiều yếu tố có thể dẫn đến sự thất bại của dự án, quản lý rủi ro chưa được áp dụng chính thức trong quản lý dự án xây dựng ở Việt Nam được. Không có kế hoạch, không được quản lý và thành lập công ty nhỏ ở các bộ phận khác của dự án là tất cả về quản lý rủi ro trong các dự án xây dựng tại Việt Nam. Nói cách khác, nó không chính thức được thực hiện như một phần của quản lý dự án như kế hoạch kiểm soát chất lượng; Khảo sát số lượng thủ tục, vv Nó có nghĩa là quản lý rủi ro chưa được chính thức thảo luận giữa các bên tham gia dự án xây dựng một kế hoạch hành động chi tiết như các thành phần khác. Ví dụ, thiết kế kém chất lượng, quá trình đấu thầu không đầy đủ, nhóm dự án không đủ năng lực, vv Những rủi ro có thể dẫn đến sự chậm trễ của dự án và chi phí bị nâng cao.

Do đó, quản lý rủi ro không có cơ sở giống như đang đối phó với việc giải quyết vấn đề thay vì ngăn chặn vấn đề. Nếu quản lý rủi ro (nhận dạng rủi ro; đánh giá, lên kế hoạch, giám sát và kiểm soát) là công thức được áp dụng từ đầu vào dự án hơn là không áp dụng sẽ được quản lý tốt hơn và cũng giảm thiểu được các thiệt hại.

Người quản lý dự án đóng một vai trò quan trọng trong phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro kể từ khi người quản lý là một trong những người phối hợp tất cả các bên làm việc với nhau về quản lý rủi ro. Tuy nhiên, người quản lý dự án là người trực tiếp liên quan đến dự án, cũng phải đối mặt với một số khó khăn và thách thức vượt ngoài sự kiểm soát của mình. Ví dụ, người quản lý dự án thường được sử dụng từ giai đoạn thực hiện dự án với một đội ngũ đã có sẵn. Do đó họ phải quản lý một dự án thiết kế kém, thiếu đội ngũ nhân viên lành nghề, v.v mà những điều đó dẫn đến những rủi ro tiềm ẩn cao của dự án.

T.Vũ – C.Ánh

Tác giả: Quang Sáng