Chính sách chuyển giá và chiến lược bán phá giá tại các công ty có quan hệ liên kết

Gửi ngày: 20 tháng 5 năm 2014 - 2378 lượt xem

Trong các công ty đa quốc gia, việc thực hiện chiến lược bán phá giá nhằm mục đích chiếm lĩnh thị trường để gia tăng sức cạnh tranh của sản phẩm là mục tiêu được quan tâm hàng đầu. Ở góc bài viết này, tác giả chỉ đề cập chính sách bán phá của các công ty đa quốc gia thông qua hình thức chuyển giá.

Chiến lược bán phá giá và chính sách chuyển giá của công ty

Chuyển giá là một hành vi trái phép nhằm làm giảm đi số thu nhập mà các công ty con thực tế phải kê khai với cơ quan thuế của nước sở tại để trốn và tránh thuế. Thực chất của chuyển giá là một hoạt động chủ quan của các công ty đa quốc gia nhằm tối thiểu hóa số thuế phải nộp thông qua việc xác định giá trị các nghiệp vụ chuyển giao trong nội bộ công ty đa quốc gia không đúng với giá thị trường. Thực ra, chuyển giá không chỉ làm giảm số thuế thu nhập mà các công ty con phải nộp mà còn là hành vi nhằm làm giảm chi phí sản xuất thực tế tại các công ty con để làm giảm giá thành sản phẩm với mục tiêu cuối cùng là làm giảm giá bán để tiêu diệt các đối thủ cạnh tranh.

Các dấu hiệu nhận biết hiện tượng chuyển giá

Khi thực hiện các phương pháp chống chuyển giá, điều mà cơ quan thuế quan tâm trước hết là làm sao nhận biết được tại một doanh nghiệp có quan hệ liên kết nào đó có tồn tại hiện tượng chuyển giá hay không? Đây là một vấn đề vô cùng khó khăn, phức tạp trong thực tế và thậm chí đôi khi nó chịu tác động chủ quan bởi cán bộ quản lý thuế. Do đó, đứng trên quan điểm khách quan, một số dấu hiệu cho thấy có thể tồn tại hiện tượng chuyển giá trong một doanh nghiệp có quan hệ liên kết là:
- Các doanh nghiệp bị lỗ trong 2 năm liên tiếp trở lên, sau giai đoạn mới thành lập;
- Có các nghiệp vụ chuyển giao từ các doanh nghiệp liên kết ở những quốc gia có thuế suất thấp;
- Các doanh nghiệp có tình hình lãi và lỗ luân phiên hoặc tình hình lãi lỗ phát sinh không bình thường;
- Các doanh nghiệp mà tỷ suất lợi nhuận của chúng nhỏ hơn nhiều (chênh lệch khá lớn) so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành;
- Các doanh nghiệp mà tỷ suất lợi nhuận của chúng thấp hơn tỷ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp khác trong cùng một tập đoàn.
- Các doanh nghiệp mà có chi phí sản xuất thực tế khá thấp.
Ở đây cũng xin lưu ý những dấu hiệu nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo chứ không phải là chắc chắn sẽ có chuyển giá trong những doanh nghiệp có những dấu hiệu đó. Tuy nhiên, khi một trong những dấu hiệu trên xuất hiện tại một doanh nghiệp kèm theo những trường hợp như:
- Thiết bị sản xuất của doanh nghiệp đó được mua từ công ty mẹ ở nước ngoài;
- Nguyên liệu hoặc các bộ phận của sản phẩm được cung cấp bởi các công ty mẹ hoặc các công ty liên kết trong cùng 1 tập đoàn.
- Sản phẩm của doanh nghiệp được bán cho công ty mẹ hoặc những doanh nghiệp liên kết khác, thì khả năng xảy ra hiện tượng chuyển giá là rất cao.

Xem thêm tại đây./.

T.Dũng - C.Ánh

Tác giả: Quang Sáng