Trang: 1 2 3 4 5

Thông báo về cấp bằng tốt nghiệp CĐ chính quy cho sinh viên tốt nghiệp Đợt 1 năm 2017

Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp về việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính...

Văn hóa doanh nghiệp và những giá trị văn hóa hình thành nên văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp khởi nguồn từ nước Mỹ xuất phát từ việc các doanh nghiệp ở Mỹ đã nhận ra yêu cầu phải thay đổi cách tiếp cận về tổ chức nói chung và doanh nghiệp nói riêng, các doanh nghiệp họ rất quan tâm đến việc thay đổi, xây dựng văn hóa.

Dịch vụ Trực tuyến ở Việt Nam

Dịch vụ trực tuyến đã chứng tỏ vai trò quan trọng đóng góp vào phát triển kinh tế của một quốc gia. Cùng với sự hội nhập và tái cấu trúc của nhiều nên kinh tế trên thế giới, ngành dịch vụ đóng góp một tỉ trọng lớn vào tổng sản phẩm quốc nội của mỗi quốc gia.

Quản lý rủi ro trong các dự án xây dựng tại Vệt Nam

Trong khi rủi ro là yếu tố quan trọng trong bất kỳ loại dự án và sự sơ suất của nhiều yếu tố có thể dẫn đến sự thất bại của dự án, quản lý rủi ro chưa được áp dụng chính thức trong quản lý dự án xây dựng ở Việt Nam được.

Tổng quan chung về thị trường Chứng khoán Việt Nam từ khi thành lập

Việt Nam là một nước đang phát triển với rất nhiều thay đổi trong những năm gần đây. Có nhiều cơ hội mở ra cho cả công ty nhỏ và lớn. Trong sự họi nhập với nền kinh tế toàn cầu, từ năm 2000 thị trường chứng khoán Việt Nam đã được mở ra. Từ đó, nó đã được phát triển và có sự tăng trưởng vững chắc thông qua sự nhìn nhận bên trong và bên ngoài thị trường theo từng năm.

Chính sách chuyển giá và chiến lược bán phá giá tại các công ty có quan hệ liên kết

Trong các công ty đa quốc gia, việc thực hiện chiến lược bán phá giá nhằm mục đích chiếm lĩnh thị trường để gia tăng sức cạnh tranh của sản phẩm là mục tiêu được quan tâm hàng đầu. Ở góc bài viết này, tác giả chỉ đề cập chính sách bán phá của các công ty đa quốc gia thông qua hình thức chuyển giá.

Nghiên cứu mô hình hội tụ kế toán trong xu hướng hội nhập

Trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa, việc sử dụng ngôn ngữ kế toán chung tạo điều kiện thuận lợi trao đổi thông tin kế toán là rất cần thiết. Sự phát triển này sẽ đi đến hội tụ kế toán, đây là hướng đi tích cực trong tiến trình phát triển, đáp ứng yêu cầu thống nhất thông tin kế toán được trình bày trên báo cáo tài chính (BCTC).

Lịch thi HK1 - Lần 2 - SV K.12 - Khoa Kinh-Thương

Lịch thi môn Anh văn CB1 sinh viên K. 14 - HKI (2012 - 2013)

Trang: 1 2 3 4 5