Trang: 1 2 3 4 5

Tọa đàm về hợp tác đào tạo, tuyển dụng giữa Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (CTIM) và các doanh nghiệp


Hội nghị Hợp tác đào tạo và tuyển dụng giữa Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (CTIM) và Công ty Cổ phần Văn hóa Du lịch Suối Tiên (Công ty Suối Tiên)Trường CTIM ký kết với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước (HIPC) về liên kết đào tạo, tuyển dụng nhân sự và tiếp nhận sinh viên thực tập.


Sinh viên CTIM được tư vấn, giới thiệu việc làm trước khi tốt nghiệp

Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (CTIM) đã tổ chức ngày hội tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu việc làm, gặp gỡ doanh nghiệp tuyển dụng cho sinh viên Khóa 17 chuẩn bị được xét tốt nghiệp.

TB 16 Về việc tuyển dụng Nhân viên

CTIM tiếp tục tăng cường ký kết hợp tác đưa sinh viên đi làm việc tại Nhật Bản

Trường CTIM tăng cường mở rộng thị trường việc làm cho sinh viên khi ra trường nhằm hoàn thành mục tiêu đảm bảo việc làm mà CTIM đã ký cam kết với từng sinh viên.

CTIM trang bị máy lọc nước RO uống trực tiếp phục vụ sinh viên


Kiện toàn nhân sự Cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và Lễ kết nạp đảng viên mới


Hội nghị người lao động năm học 2017-2018


Danh sách 133 doanh nghiệp với 2.748 vị trí tuyển dụng sinh viên CTIM năm 2017


Trang: 1 2 3 4 5