Cao đẳng CTIM

TRA CỨU KẾT QUẢ VÀ NHẬN GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN

Sau khi tra cứu:

- Nếu kết quả là Trúng tuyển: click vào chữ Trúng tuyển để in Giấy báo trúng tuyển điện tử

- Nếu kết quả Đã BSHSĐã bổ sung hồ sơ

- Nếu kết quả Chưa BSHSChưa bổ sung hồ sơ

Khác

*: Thông tin bắt buộc.

- Mã bảo vệ là mã nhập 1 lần, nếu thí sinh lỡ nhập sai thì click chữ Khác để hệ thống tạo mã mới và nhập lại, hệ thống không chấp nhận xóa ký tự sai rồi nhập lại.