Nhà máy Đúc Veam tuyển dụng tháng 5/2019
Gửi ngày 9 tháng 5 năm 2019

I. Nhân viên Công nghệ
1. Số lượng: 3
2. Yêu cầu:
Trung cấp, cao đẳng Cơ khí.
Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

3. Mức lương: Từ 5.5tr - 5.8tr

II. Nhân viên kinh doanh
1. Số lượng: 1
2. Yêu cầu:
Trung học phổ thông, trung cấp,
cao đẳng khối kinh tế.
Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn
3. Mức lương: Từ 5.5tr - 5.8tr

Chi tiết liên hệ phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp
SĐT: 028 541 35011
Print In tin
Cao đẳng CTIM