Thông báo lịch thi lần 2 HKI năm học 2018-2019
Gửi ngày 15 tháng 1 năm 2019

1. Danh sách sinh viên dự thi: Xem chi tiết
2. Lịch thi: Xem chi tiết
3. Lệ phí thi lại: 130.00 VND/01 môn (Sinh viên nộp tiền thi lại tại Phòng Kế toán - Tài vụ)


Print In tin
Cao đẳng CTIM