BQL các khu chế xuất và CN TP (HEPZA) - Đơn vị chủ quản CTIM
Gửi ngày 6 tháng 12 năm 2016


KHU CHẾ XUẤT TÂN THUẬN

KHU CHẾ XUẤT SÀI GÒN - LINH TRUNG

KHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG II


Print In tin
Cao đẳng CTIM