CTIM - Công bố học phí K19 (2017-2020) và Cam kết không tăng học phí trong suốt cả khóa học
Gửi ngày 2 tháng 8 năm 2016

Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp công bố học phí K19 (2017-2020) và Cam kết không tăng học phí trong suốt cả khóa học như sau:Hướng dẫn Nhập học năm 2017 cho Tân sinh viên K19

Print In tin
Cao đẳng CTIM