TRANG CHỦ / PHÒNG - KHOA / KHOA KINH - THƯƠNG / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Đề cương chi tiết môn Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh
(CTIM) Gửi ngày 27 tháng 6 năm 2011 - 6033 lượt xem Share Facebook

ĐỀ CƯƠNG MÔN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

- Học phần này cung cấp kiến thức về đạo đức kinh doanh (các chuẩn mực đạo đức kinh doanh, xây dựng đạo đức kinh doanh). Văn hóa doanh nghiệp (Biểu hiện và các dạng văn hoá doanh nghiệp, nhân tố tạo lập văn hoá doanh nghiệp, xây dựng văn hoá doanh nghiệp và văn hoá trong các hoạt động kinh doanh)..
- Điều kiện tiên quyết: kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, kinh tế ngành

Đính kèm file đề cương chi tiết 

Lệ Thu

Tags:

Các bài mới nhất:

Các bài mới trong cùng danh mục:

Trở về đầu trang

Từ khóa Mục tin

Kiểu gõ phím Tắt Telex VNI VIQR