TRANG CHỦ / KHOA / KHOA KINH - THƯƠNG / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Đề cương chi tiết môn Thị trường chứng khoán
(CTIM) Gửi ngày 27 tháng 6 năm 2011 - 3836 lượt xem Share Facebook

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

      - Học phần này trang bị hco sinh viên những phương pháp tính hệ thống liên quan đến chứng khoán và đầu tư chứng khoán. Đánh giá xác thực về công ty, về chứng khoán, về sự lựa chọn đầu tư hiệu quả. Nội dung bao gồm: Tổng quan về phân tích chứng khoán, Môi trường và đầu tư chứng khoán, Rủi ro trong đầu tư chứng khoán, Phân tích cơ bản về kỹ thuật, Định giá doanh nghiệp
      - Điều kiện tiên quyết: Kiến thức giáo dục đai cương; Kinh tế vi mô; Tiền tệ ngân hàng; Phân tích tài chính doanh nghiệp; Tài chính quốc tế; Thị trường tài chính.

Đính kèm file đề cương chi tiết

Lệ Thu

Tags:

Các bài mới nhất:

Các bài mới trong cùng danh mục:

Trở về đầu trang

Từ khóa Mục tin

Kiểu gõ phím Tắt Telex VNI VIQR