Các ngành đào tạo Hệ Liên thông Từ Trung cấp lên Cao đẳng chính quy

Gửi ngày: 5 tháng 4 năm 2012 - 4207 lượt xem

* HỆ LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY: 1,5 NĂM

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO - CHỈ TIÊU: 480

 MÃ NGÀNH

TÊN NGÀNH 

 C340101

   QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 C340301

   KẾ TOÁN 

 C340201

   TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 

Cập nhật ngày 22 tháng 4 năm 2016

Tác giả: Quang Sáng

Các tin khác