TRANG CHỦ / KHOA / KHOA KINH - THƯƠNG / ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Đề cương chi tiết môn Nguyên lý kế toán
(CTIM) Gửi ngày 26 tháng 6 năm 2011 - 4011 lượt xem Share Facebook

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

       - Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kế toán: Khái niệm, đối tượng nghiên cứu, nguyên tắc, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán; Học phần còn nghiên cứu sâu các phương pháp kế toán cơ bản như phương pháp chứng từ, phương pháp tính giá, phương pháp đối ứng tài khoản, nội dung và các hình thức tổ chức công tác kế toán.
       - Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô

       Đính kèm file đề cương chi tiết

Lệ Thu

Tags: nguyen ly ke toan

Các bài mới nhất:

Các bài khác trong cùng danh mục:

Các bài mới trong cùng danh mục:

Trở về đầu trang

Từ khóa Mục tin

Kiểu gõ phím Tắt Telex VNI VIQR