Đề cương chi tiết môn Nguyên lý kế toán

Gửi ngày: 26 tháng 6 năm 2011 - 5011 lượt xem

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

       - Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kế toán: Khái niệm, đối tượng nghiên cứu, nguyên tắc, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán; Học phần còn nghiên cứu sâu các phương pháp kế toán cơ bản như phương pháp chứng từ, phương pháp tính giá, phương pháp đối ứng tài khoản, nội dung và các hình thức tổ chức công tác kế toán.
       - Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô

       Đính kèm file đề cương chi tiết

Tags: nguyen ly ke toan

Tác giả: Lệ Thu

Các tin cùng chủ đề