Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm online

Gửi ngày: 21 tháng 10 năm 2019 - 1455 lượt xem

NHỮNG LƯU Ý KHI LÀM BÀI THI TRẮC NGHIỆM ONLINE

Sử dụng trình duyệt Google Chrome làm bài (không sử dụng trình duyệt Internet Explorer)
1. Mở trang web: https://thi.ctim.edu.vn
2. Đăng nhập: nhập mã sinh viên và mật khẩu là số CMND (hoặc MSSV)
3. Kiểm tra thông tin các nhân, nếu phát hiện sai tên lớp hoặc số CMND, sinh viên có thể cập nhật lại. Riêng chức năng cập nhật mật khẩu các sinh viên lưu ý: nếu sinh viên thay đổi thì mật khẩu mới chỉ dùng cho trang thi.ctim.edu.vn, còn mật khẩu ở trang online.ctim.edu.vn vẫn giữ nguyên.
4. Nhập mã bài thi: mã bài thi: chữ IN (cán bộ coi thi cung cấp cho sinh viên khi thi).
5. Làm bài thi: sinh viên click button Click đây để bài thi hiển thị và bắt đầu tính giờ làm bài.
- Một bài thi chỉ được làm 01 lần. Vì vậy trong quá trình làm bài sinh viên tuyệt đối không được Thoát để đăng nhập lại, hay đóng bài làm.
- Trong quá trình làm bài không được Reload (Refresh) trang. Vì có thể làm mất các đáp án đang chọn.
- Trong quá trình làm bài: máy tính bị sự cố hoặc hệ thống bắt đăng nhập lại, sinh viên liên hệ Thầy Đại 084 6299 588 để được hỗ trợ tiếp tục làm bài. (kết quả làm bài trước đó đã được hệ thống ghi nhận). Vì vậy, thời gian tiếp tục làm bài giống như thời gian làm bài của các sinh viên khác và tính thêm thời gian khắc phục sự cố.
6. Nộp bài: sau khi sinh viên hoàn thành bài thi, sinh viên click button Nộp bài để hệ thống ghi nhận kết quả, chấm điểm và hiển thị điểm (nếu sinh viên không click nút button Nộp bài thì hệ thống sẽ không chấm điểm) hoặc có thể đợi cho đến khi hệ thống báo hết giờ làm bài thì click OK để xác nhận nộp bài.
7. Clip hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm: Click vào đây

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH

Cập nhật ngày 22 tháng 11 năm 2019