Danh sách Xóa tên sinh viên do không thực hiện nghĩa vụ đóng học phí, nghỉ học suốt học kỳ năm học 2018-2019 (Dự kiến)

Gửi ngày: 18 tháng 10 năm 2019 - 452 lượt xem


* Lưu ý: Sinh viên có ý kiến phản hồi danh sách trên vui lòng liên hệ Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp. Sau 15h00 ngày 24/10/2019 (Thứ năm) Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp sẽ tiến hành xóa tên những sinh viên có tên trong danh sách nêu trên. Mọi ý kiến phản hồi sau 15h00 ngày 24/10/2019 Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp sẽ không giải quyết.

Tác giả: Phòng CTSV và QHDN