Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tòa Nhà VNPT (PMC) tuyển dụng tháng 8/2019

Gửi ngày: 22 tháng 8 năm 2019 - 1444 lượt xem

I. Kế toán
1. Số lượng: 20
2. Mức lương/tháng: Thỏa thuận theo năng lực.
3. Hỗ trợ công tác:
(Đối với nhân sự đi công tác dài ngày tại chi nhánh khác)
-    Phụ cấp công tác đi xa: 2.000.000 đ/tháng
-    Công ty chi trả tiền vé máy bay chiều vào và ra cho nhân sự
-    Hỗ trợ Nhà ở: Nhà đội theo sự quản lý của công ty.
-    Công ty chi trả tiền vận chuyển Phương tiện đi lại (xe máy).
-    Hỗ trợ chi phí về thăm nhà 1 lần/năm.
Cam kết thực hiện nhiệm vụ tại chi nhánh khác/ Công ty tối thiểu 12 tháng kể từ ngày có đi công tác

II. Nhân viên quản lý sảnh (Nam, Nữ)
1. Số lượng: 40
2. Mức lương/tháng: Thỏa thuận theo năng lực.
3. Hỗ trợ công tác:
(Đối với nhân sự đi công tác dài ngày tại chi nhánh khác)
-    Phụ cấp công tác đi xa: 2.000.000 đ/tháng
-    Công ty chi trả tiền vé máy bay chiều vào và ra cho nhân sự
-    Hỗ trợ Nhà ở: Nhà đội theo sự quản lý của công ty.
-    Công ty chi trả tiền vận chuyển Phương tiện đi lại (xe máy).
-    Hỗ trợ chi phí về thăm nhà 1 lần/năm.
Cam kết thực hiện nhiệm vụ tại chi nhánh khác/ Công ty tối thiểu 12 tháng kể từ ngày có đi công tác

III. Thực tập sinh (Sinh viên thực tập để tốt nghiệp)
1. Số lượng: 20
2. Mức lương/tháng: 1.000.000đ-1.5000.000đ.
3. Hỗ trợ công tác:
(Đối với nhân sự đi công tác dài ngày tại chi nhánh khác)
-    Phụ cấp công tác đi xa: 2.000.000 đ/tháng
-    Công ty chi trả tiền vé máy bay chiều vào và ra cho nhân sự
-    Hỗ trợ Nhà ở: Nhà đội theo sự quản lý của công ty.
-    Công ty chi trả tiền vận chuyển Phương tiện đi lại (xe máy).
-    Hỗ trợ chi phí về thăm nhà 1 lần/năm.
Cam kết thực hiện nhiệm vụ tại chi nhánh khác/ Công ty tối thiểu 12 tháng kể từ ngày có đi công tác

IV. Thực tập viên đào tạo (Internship – Đối tượng vừa tốt nghiệp)
1. Số lượng: 50
2. Mức lương/tháng: 3.000.000đ.
3. Hỗ trợ công tác:
(Đối với nhân sự đi công tác dài ngày tại chi nhánh khác)
-    Phụ cấp công tác đi xa: 2.000.000 đ/tháng
-    Công ty chi trả tiền vé máy bay chiều vào và ra cho nhân sự
-    Hỗ trợ Nhà ở: Nhà đội theo sự quản lý của công ty.
-    Công ty chi trả tiền vận chuyển Phương tiện đi lại (xe máy).
-    Hỗ trợ chi phí về thăm nhà 1 lần/năm.

Cam kết thực hiện nhiệm vụ tại chi nhánh khác/ Công ty tối thiểu 12 tháng kể từ ngày có đi công tác

Chi tiết liên hệ Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp
Số điện thoại: 028 541 350 11


Tác giả: Phòng CTSV và QHDN