DANH SÁCH KHEN THƯỞNG SINH VIÊN ĐẠT DANH HIỆU GIỎI NĂM HỌC 2018-2019 (Dự kiến)

Gửi ngày: 20 tháng 8 năm 2019 - 156 lượt xem

  Điều kiện nhận khen thưởng năm học:                 
1) Không có môn học lại, thi lại trong năm học.                         
2) Xếp loại đánh giá rèn luyện năm học phải đạt từ Tốt trở lên.                        
3) Thực hiện nghĩa vụ đóng học phí đúng thời gian quy định, kể cả trường hợp đã được gia hạn đóng học phí.   
 
*Ghi chú: 
Mọi thắc mắc của sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp trước 16h00 ngày 23/8/2019 (Thứ Sáu). Sau thời gian trên Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp sẽ không điều chỉnh.
 

Cập nhật ngày 20 tháng 8 năm 2019

Tác giả: Phòng CTSV và QHDN