TB về đăng ký trả nợ các học phần Học kỳ I NH 2019-2020 (Đợt 2)

Gửi ngày: 5 tháng 8 năm 2019 - 1749 lượt xem

Click xem nội dung Thông báo chi tiết./.

Lưu ý: sinh viên xem đối tượng đăng ký học phần online để biết thời gian đăng ký cho chính xác.

Danh sách các học phần mở cổng cho sinh viên đăng ký trả nợ online

Cập nhật ngày 5 tháng 8 năm 2019

Tác giả: Minh Trung