Thông báo điều chỉnh Lịch thi môn Nguyên lý - Chi tiết máy HKIII NH 2018-2019

Gửi ngày: 3 tháng 7 năm 2019 - 351 lượt xem

Phòng Khảo thí và Kiểm định Thông báo điều chỉnh Lịch thi môn Nguyên lý - Chi tiết máy HKIII NH 2018-2019 như sau:
Lịch thi cũ: 09h30 ngày 18/7/2019 (Thứ Năm)
Lịch thi mới: 13h30 ngày 18/7/2019 (Thứ Năm)
Để tránh nhầm lẫn, sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên website: online.ctim.edu.vn để xem chi tiết

----------------------------------------

Cập nhật ngày 3 tháng 7 năm 2019