Công ty CP CK XL 276 tuyển dụng tháng 5/2019

Gửi ngày: 9 tháng 5 năm 2019 - 93 lượt xem

I. Công nhân Hàn
1. Số lượng: 30
2. Yêu cầu:
Bậc 3/7 hoặc Trung cấp.
Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

3. Mức lương: Theo sản phẩm

Chi tiết liên hệ phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp
SĐT: 028 541 35011
Tác giả: Phòng CTSV và QHDN