Thông báo về việc khảo sát lấy ý kiến doanh nghiệp và cựu sinh viên

Gửi ngày: 4 tháng 5 năm 2019 - 292 lượt xem


      Để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng kịp thời nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Trường Cao Đẳng Bán Công Công Nghệ Và Quản Trị Doanh Nghiệp (CTIM) đang triển khai rà soát, đánh giá về chất lượng đào tạo của Trường trong thời gian vừa qua.
 
      Để kết quả đánh giá được khách quan và chính xác, Nhà trường rất mong muốn nhận được ý kiến, đóng góp của các tổ chức/ doanh nghiệp, các cá nhân và cựu sinh viên về công tác đào tạo của Trường. Nhà trường sẽ coi đây là một kênh thông tin quan trong trong việc cải tiến chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.
 
      Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Nhà trường xin đảm bảo mọi thông tin phản hồi của các tổ chức và cá nhân sẽ được sử dụng đúng mục đích nêu trên.
 
      Trường Cao Đẳng Bán Công Công Nghệ Và Quản Trị Doanh Nghiệp (CTIM) xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân giúp đỡ Trường thực hiện các khảo sát nói trên.
 
      PHIẾU KHẢO SÁT CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP  (Nhấp vào đây)     

Cập nhật ngày 4 tháng 5 năm 2019

Tác giả: Phòng CTSV và QHDN