Ngày hội tuyển dụng, việc làm 2019 giữa trường Cao đẳng CTIM và VinMart+

Gửi ngày: 27 tháng 3 năm 2019 - 521 lượt xem

    Nhằm kết nối các công ty, doanh nghiệp cần sử dụng lao động và nguồn ứng viên sinh viên đã tốt nghiệp và chuẩn bị tốt nghiệp của trường, ngày 27/3/2019 Trường Cao Đẳng Bán Công Công Nghệ Và Quản Trị Doanh Nghiệp (CTIM) kết hợp cùng với Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce (VinMart+) tổ chức "Ngày hội tuyển dụng, việc làm" với nhiều vị trí việc làm bán thời gian và toàn thời gian tại Vinmart+.
    Đây là những hoạt động rất thiết thực và ý nghĩa góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong nhiều lĩnh vực của trường. Đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của các bạn sinh viên đến tham gia nghe giới thiệu cơ hội nghề nghiệp và phỏng vấn trực tiếp.




 



Cập nhật ngày 27 tháng 3 năm 2019

Tác giả: Phòng CTSV và QHDN