TB thay đổi hình thức thi và phòng thi môn Kiểm toán và Tài chính doanh nghiệp HKII NH 2018-2019

Gửi ngày: 26 tháng 3 năm 2019 - 457 lượt xem

THÔNG BÁO
 Thay đổi Hình thức thi và Phòng thi môn Kiểm toán và Tài chính doanh nghiệp HKII NH 2018-2019

STT

Môn thi

Lớp

Hình thức cũ

Hình thức mới

Phòng thi cũ

Phòng thi mới

1

Kiểm toán

Kế toán K19

Tự luận

Trắc nghiệm

A1.8

PM 4

2

Tài chính doanh nghiệp

Kế toán K19

Tự luận

Trắc nghiệm

A1.8

PM 3