Quản trị kinh doanh học những môn gì ?

Gửi ngày: 4 tháng 3 năm 2019 - 401 lượt xem

Quản trị kinh doanh học những môn gì?

Ở dưới đây là các môn học của ngành quản trị kinh doanh tại Ctim trong 2,5 năm:

Các môn học quản trị kinh doanh


Việc xác định rõ các môn học sẽ giúp các bạn sinh viên lựa chọn đúng ngành nghề và không bị bỡ ngỡ trong quá trình học.

Để tìm hiểu thêm ngành Quản trị kinh doanh, các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây:


Quản trị kinh doanh là gì: d7273-nganh-quan-tri-kinh-doanh.html
Học Quản trị kinh doanh ra trường làm nghề gì: d7252-hoc-quan-tri-kinh-doanh-ra-truong-lam-gi?.html
Mã ngành Quản trị kinh doanh: d7258-ma-nganh-quan-tri-kinh-doanh.html
Ngành Quản trị kinh doanh lấy bao nhiêu điểm: d7255-nganh-quan-tri-kinh-doanh-lay-bao-nhieu-diem?.html

Cập nhật ngày 4 tháng 3 năm 2019

Tags: quản trị kinh doanh quan tri kinh doanh môn học quản trị kinh doanh mon hoc quan tri kinh doanh qtkd

Tác giả: Du Guan

Các tin cùng chủ đề