Công ty CP TM QT Mặt Trời đỏ tuyển dụng tháng 2/2019

Gửi ngày: 27 tháng 2 năm 2019 - 902 lượt xem

Công ty CP TM QT Mặt Trời đỏ
1. Nhân viên QA/QC     
- Số lượng: 3        
- Lương: 7.000.000 – 12.000.000 VNĐ (thỏa thuận theo năng lực) + ăn trưa + phụ cấp + thưởng KPIs
2. Nhân viên nhập liệu data    
- Số lượng: 2         
- Lương: 7,000,000 – 9,000,000 VNĐ (thỏa thuận theo năng lực) + ăn trưa + phụ cấp + thưởng KPIs
Chi tiết liên hệ Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp
SĐT: (028) 541 350 11

Tác giả: Phòng CTSV và QHDN