Công ty TNHH Vật liệu xanh Đại Dũng tuyển dụng tháng 2/2018

Gửi ngày: 27 tháng 2 năm 2019 - 1199 lượt xem

   1. Nhân viên kinh doanh    
- Số lượng: 2    
2. Nhân viên vận hành máy
- Số lượng: 4
3. Nhân viên kế toán tổng hợp    
- Số lượng: 1    
4. Nhân viên cơ khí    
- Số lượng: 2    
5. Nhân viên hỗ trợ kinh doanh    
- Số lượng: 1
Chi tiết liên hệ Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp
SĐT: (028) 541 350 11

Tác giả: Phòng CTSV và QHDN