Công nghệ thông tin gồm có những chuyên ngành nào?

Gửi ngày: 23 tháng 1 năm 2019 - 1193 lượt xem

Công nghệ thông tin gồm có những chuyên ngành nào?


Khoa Công nghệ thông tin trường Cao đẳng CTIM đào tạo ngành Công nghệ thông tin gồm có các chuyên ngành sau: Tin học ứng dụng - Đồ họa ứng dụng, Thiết kế website và Quản trị mạng.

chuyên ngành công nghệ thông tin

Đào tạo học viên có kỹ năng để giải quyết các vấn đề chuyên môn trong công nghệ thông tin, cụ thể là:  

1. Chuyên ngành Tin học ứng dụng (Đồ họa ứng dụng):
+ Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin;
+ Phát triển và khai thác các hệ chương trình ứng dụng;
+ Thiết kế đồ họa;
+ Lập trình phần mềm quản lý quy mô nhỏ.
+ Có kiến thức triển khai các ứng dụng;
+ Làm việc theo nhóm, làm việc theo các dự án tin học;
+ Tự tìm hiểu và tiếp thu công nghệ mới nhanh chóng.

2. Chuyên ngành Thiết kế website:
+ Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin;
+ Phát triển và khai thác các hệ chương trình ứng dụng;
+ Thiết kế website quy mô vừa và nhỏ;
+ Lập trình website quản lý quy mô vừa và nhỏ;
+ Quản trị domain, hosting và website;
+ Có kiến thức triển khai các ứng dụng;
+ Làm việc theo nhóm, làm việc theo các dự án tin học;
+ Tự tìm hiểu và tiếp thu công nghệ mới nhanh chóng.

3. Chuyên ngành Quản trị mạng:
+ Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin;
+ Phát triển và khai thác các hệ chương trình ứng dụng;
+ Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính;
+ Thiết kế mạng quy mô nhỏ;
+ Quản trị mạng quy mô nhỏ;
+ Bảo mật và an ninh mạng;
+ Có kiến thức triển khai các ứng dụng;
+ Làm việc theo nhóm, làm việc theo các dự án tin học;
+ Tự tìm hiểu và tiếp thu công nghệ mới nhanh chóng.

Cập nhật ngày 29 tháng 1 năm 2019

Tags: các chuyên ngành công nghệ thông tin ngành công nghệ thông tin khoa công nghệ thông tin chuyen nganh cong nghe thong tin cong nghe thong tin công nghệ thông tin

Tác giả: Quang Sáng

Các tin cùng chủ đề