Công ty TNHH In Song Mộc tuyển dụng tháng 12/2018

Gửi ngày: 3 tháng 12 năm 2018 - 7800 lượt xem

Cần tuyển sinh viên thời vụ
- Số lượng: 30-40 người
- Công việc: xỏ dây túi
- Thời gian làm việc: có thể tự sắp xếp thời gian trong khung giờ 7h30 -> 16h30
hoặc 16h30 -> 20h30
- Lương : theo sản phẩm

- Tuổi: không giới hạn tuổi

Mọi chi tiết liên hệ phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

Sđt: (028) 54135 011

Cập nhật ngày 3 tháng 12 năm 2018

Tác giả: Phòng CTSV và QHDN