Điều chỉnh lịch thi HKI năm học 2018-2019 ngày thi 26/11/2018

Gửi ngày: 27 tháng 11 năm 2018 - 3877 lượt xem

Điều chỉnh lịch thi HKI năm học 2018-2019 ngày thi 26/11/2018 sang ngày thi 29 và 30/11/2018, cụ thể như sau:

Sinh viên xem chi tiết tại đây hoặc đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên trang online.ctim.edu.vn vào mục 'Thời khóa biểu - Lịch thi' -> chọn 'Xem lịch thi' để xem.


Cập nhật ngày 28 tháng 11 năm 2018