Thông báo về việc nghỉ học và hoãn thi ngày 26-11-2018 (Thứ Hai)

Gửi ngày: 25 tháng 11 năm 2018 - 9914 lượt xem

Thực hiện thông báo số 4143/GDĐT-VP ngày 25/11/2018 về việc nghỉ học ngày 26/11/2018 của  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp thông báo toàn thể sinh viên như sau:
1. Sinh viên được nghỉ học ngày 26/11/2018 ( Thứ Hai). Những sinh viên có lịch thi ngày 26/11/2018 sẽ được hoãn thi. Lịch thi bù sẽ thông báo sau.
2. Ngày 27/11/2018 (Thứ Ba) sinh viên đi học, đi thi bình thường.