Cửa hàng Healthy Frruit tuyển dụng tháng 11/2018

Gửi ngày: 19 tháng 11 năm 2018 - 1393 lượt xem

1. Số lượng: 5
2. Lương: 20.000đ/h
3. Mô tả công việc:
- Bán hàng.
- Làm trái cây.
- Làm nước ép.
4. Thời gian:
- Có thể thỏa thuận thời gian làm phù hợp với việc học, có thể đổi ca linh hoạt.

Mọi chi tiết liên hệ phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

Sđt: (028) 54135 011

Cập nhật ngày 19 tháng 11 năm 2018

Tác giả: Phòng CTSV và QHDN