Lịch thi lần 2 học kỳ III năm học 2017-2018 đối với sinh viên K19

Gửi ngày: 24 tháng 9 năm 2018 - 419 lượt xem

1. Đối tượng: Sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 19 (danh sách đính kèm).
2. Lịch thi và thời gian thi: Theo lịch thi đính kèm
Hoặc sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân (http://online.ctim.edu.vn) để xem lịch thi lần 2 Học kỳ III (2017-2018): môn thi, ngày thi, giờ thi, phòng thi
3. Lệ phí thi lại: 130.000 đ/01 môn. 
4. Địa điểm thu lệ phí: Phòng Kế toán tài vụ.
Ghi chú: Mọi thắc mắc về danh sách dự thi, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Khảo thí và Kiểm định (Lầu 1). 
-----------------------------------------
Download Nội dung thông báo
Download Danh sách sinh viên K19 thi lần 2 HKIII năm học 2017-2018
Download Lịch thi lần 2 HKIII năm học 2017-2018

Cập nhật ngày 24 tháng 9 năm 2018