Trung tâm anh ngữ Á Châu tuyển dụng tháng 9/2018

Gửi ngày: 31 tháng 8 năm 2018 - 437 lượt xem

I. Nhân viên tư vấn

1. Vị trí: Nhân viên tư vấn

2. Số lượng: 3 người

3. Lương: 2.000.000 – 5.000.000

4. Mô tả công việc:

- Tư vấn cho học viên

- Chăm sóc các bé học viên

- Gọi điện thoại thông báo với phụ huynh

5. Thời gian làm việc:

- Full time hoặc part time

6. Địa điểm làm việc: Nhà Bè

II. Trợ giảng

1. Vị trí: Trợ giảng

2. Số lượng: 3 người

3. Lương: 30.000-40.000/ giờ

4. Mô tả công việc:

- Đứng lớp với giáo viên

- Hỗ trợ cho giáo viên trong lớp

5. Thời gian làm việc: Theo ca học

6. Địa điểm làm việc: Nhà Bè

III. Giáo viên tiếng Anh

1. Vị trí: Giáo viên

2. Số lượng: 3 người

3. Lương: 70.000-120.000/ giờ

4. Mô tả công việc:

- Đứng lớp với giáo viên

- Hỗ trợ cho giáo viên trong lớp

5. Thời gian làm việc: Theo ca học

6. Địa điểm làm việc: Nhà Bè

Mọi chi tiết liên hệ phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

Sđt: (028) 54135 011

Cập nhật ngày 31 tháng 8 năm 2018

Tác giả: Phòng CTSV và QHDN